Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viatimetobegin timetobegin
catchbreathoflife
5073 6812
Reposted fromNocephya Nocephya viakikkeer kikkeer
catchbreathoflife
6532 5657 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaapatyczna apatyczna
catchbreathoflife
5963 5330 500
Reposted frommieczuu mieczuu viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami
Reposted frompotatolovero potatolovero viatimetobegin timetobegin
catchbreathoflife
3984 7aa0 500
Reposted frompiehus piehus viaskraweksiebie skraweksiebie
catchbreathoflife
Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Jonathan Safran Foer "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted fromtomowa tomowa viastaystrongangie staystrongangie
catchbreathoflife

January 09 2020

catchbreathoflife
1423 8779 500
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viadusielecc dusielecc
catchbreathoflife
3196 995c
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viadusielecc dusielecc
catchbreathoflife
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadusielecc dusielecc
catchbreathoflife
4277 2198 500
catchbreathoflife
8081 a354 500
sprawy, które bolą
5264 19b2 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadusielecc dusielecc
catchbreathoflife
2850 117c 500
catchbreathoflife

Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. 
Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: 
kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość.
Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens.

— Grażyna Jagielska
Reposted fromyourtitle yourtitle viacountingme countingme
catchbreathoflife
Wszystko się zmienia, a na niektóre rzeczy nie masz wpływu. Możesz starać się mieć wpływ, możesz spróbować walczyć, ale czasem warto odpuścić. Powiedzieć sobie, że czasem coś może Ci umknąć. Że czasem powinieneś puścić wolno nawet to, co naprawdę mocno kochasz.
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadusielecc dusielecc
catchbreathoflife
4360 4879 500
catchbreathoflife
4108 6410 500
Reposted fromslid0 slid0 viadusielecc dusielecc
catchbreathoflife
2637 804b 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl