Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

catchbreathoflife
"Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej."
— Olga Tokarczuk, Moment niedźwiedzia
catchbreathoflife
To, co słyszymy przed "ale" jest nieważne.
catchbreathoflife
catchbreathoflife
Życie to szalona, cudowna podróż. Panuje w nim chaos, później przychodzi spokój, a potem wszystko zaczyna się od nowa. Sekret polega na tym, by cieszyć się tą przejażdżką.
— Regina Brett
catchbreathoflife
0788 b147 500
catchbreathoflife
Wolisz być z kimś, kto naprawdę cię słucha, czy zaledwie słyszy?
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawrazliwa wrazliwa
catchbreathoflife
0308 340e 500
Reposted fromhrafn hrafn viawrazliwa wrazliwa
catchbreathoflife
7417 143b 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viawrazliwa wrazliwa
catchbreathoflife
3814 8a7c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawrazliwa wrazliwa
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
catchbreathoflife
5332 0a0e
Reposted fromkarahippie karahippie viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife
1930 05bf 500

February 07 2020

catchbreathoflife
3632 dbce 500
catchbreathoflife
Były przyjaciel brzmi znacznie gorzej niż były chłopak czy była dziewczyna. O partnerach wiadomo, że niekoniecznie muszą zostać na zawsze. Wobec przyjaciół ma się jednak jakieś minimalne oczekiwania, że powinni zostać. Partnerom z reguły przynajmniej na początku nie mówi się o sobie od złej strony, więc ich szybka strata nie boli tak mocno. Przyjaciel z kolei już od początku zna nasze sekrety i słabe strony. Poza tym przyjaciele potrafią ofiarować lekarstwo na złamane serce. Kto ofiaruje lekarstwo, gdy oni odejdą?
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSmerfMaruda SmerfMaruda
catchbreathoflife

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaSmerfMaruda SmerfMaruda
catchbreathoflife
5731 281f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaapatyczna apatyczna
catchbreathoflife
1276 67a2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaapatyczna apatyczna

February 05 2020

catchbreathoflife
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadontforgot dontforgot

January 30 2020

catchbreathoflife
4337 943b 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl