Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

catchbreathoflife
6751 ad28 500
Reposted fromtoskalatte toskalatte viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife
6806 5fb7 500
Reposted fromsosna sosna viawabnicu wabnicu
catchbreathoflife
7204 0470 500
Reposted fromlyder lyder vialenka024 lenka024
catchbreathoflife
"Co ciekawego w życiu robisz?" - jedno pozornie proste pytanie, zadane przez faceta zbierającego drobne pod sklepem, a ja nagle nie mam pojęcia co powiedzieć. Uczę się, jem, śpię oglądam seriale, spotykam ze znajomymi? Żadna z tych rzeczy nie wydaje się ciekawa, przecież każdy to robi. I nagle wydaje mi się, że powinnam w każdej chwili robić coś, o czym później będę mogła opowiadać wnukom. Tylko dlaczego mając tą świadomość, dalej nie jestem w stanie wziąć się w garść i sprawić aby moje życie było warte coś więcej, niż codzienne proste czynności?
Reposted fromnastygirl nastygirl viayourheartbeat yourheartbeat
catchbreathoflife
catchbreathoflife
"- Pamiętasz... - zaczynam. - Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko."
— Jodi Picoult - "Bez mojej zgody"
catchbreathoflife
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
catchbreathoflife
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viayourheartbeat yourheartbeat
catchbreathoflife
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viatimetobegin timetobegin
catchbreathoflife
4777 b251 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viayourheartbeat yourheartbeat
catchbreathoflife
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
catchbreathoflife
Reposted fromsapnai sapnai viayourheartbeat yourheartbeat
catchbreathoflife
0326 e06b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazupkaaa zupkaaa
catchbreathoflife
catchbreathoflife
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawelovekate welovekate
catchbreathoflife
catchbreathoflife
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viawelovekate welovekate

June 27 2017

catchbreathoflife
catchbreathoflife
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viakikkeer kikkeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl