Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

catchbreathoflife
3665 ce8d
catchbreathoflife
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viawelovekate welovekate
catchbreathoflife
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch

June 13 2017

catchbreathoflife

Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.

— B. Rosiek
Reposted fromkatalama katalama viaelinela elinela
catchbreathoflife
7166 a311 500
Reposted fromretaliate retaliate viaelinela elinela
catchbreathoflife
2772 35d8
Reposted fromjethra jethra viaelinela elinela
catchbreathoflife
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaelinela elinela

June 09 2017

catchbreathoflife
8926 fcea
Reposted fromsohryu sohryu vialenka024 lenka024
catchbreathoflife
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vialenka024 lenka024

June 01 2017

catchbreathoflife
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viameem meem

May 28 2017

catchbreathoflife
9521 07f5
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viameem meem
catchbreathoflife
catchbreathoflife
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
catchbreathoflife
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viapaasiak paasiak
5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viapaasiak paasiak
catchbreathoflife
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
catchbreathoflife
catchbreathoflife
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viadontforgot dontforgot
catchbreathoflife
Czasami odchodzimy tylko po to,
żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… 
Najgorsze jest rozczarowanie,
kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma.
— Ola Józefina Sokołowska, Poukładaj mi życie
Reposted fromrol rol viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl