Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

catchbreathoflife
9305 a6c8 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife
2171 b45c 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife
Reposted fromgruetze gruetze viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife
0029 4480
Reposted fromkatsiu katsiu viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife
3297 b404
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viawiks wiks
catchbreathoflife
9369 81c9 500
Reposted frommoai moai viawiks wiks
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viadefinicjamilosci definicjamilosci
3030 c878 500

M. Hłasko

catchbreathoflife
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viadefinicjamilosci definicjamilosci
catchbreathoflife
1026 8968 500
Reposted fromzciach zciach viadefinicjamilosci definicjamilosci
catchbreathoflife
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
catchbreathoflife
Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M viacompletelydifferent completelydifferent

October 31 2017

catchbreathoflife
catchbreathoflife
7758 abc5
Reposted fromteijakool teijakool viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife
Możecie mieć swoje teorie i wyobrażenia o realnych, współczesnych związkach. Możecie nie wierzyć w miłość jak z bestsellerowego czytadełka. Ja taką romantyczną miłość miałam okazje przeżyć. Zachłysnęłam się nią. Utonęłam w niej. Nogi jak z waty, odliczanie godzin do następnego spotkania, stan przedzawałowy na jego widok. Pełne zrozumienie, akceptacja. Nie potrafiłam utrzymać dystansu gdy był obok, pragnęłam dotykać, przytulać, całować. Z najwiekszą ufnością i przyjemnością wyznawałam mu swoje uczucia, byłam cała jego. Wszystko to działało obustronnie. I skończyło się. Cierpiałam. Byłam przekonana, że już nigdy nikogo aż tak... nie potrafię. Wciąż pamiętam jego zapach, sposób w jaki przytulał, pamiętam co czułam gdy był obok. Mimo, że pamięć to rzeźnia i nigdy mi nie odpuściła, znów tak kocham. Mówię wszystkim załamanych, zdesperowanym, skrzywdzonym, zrezygnowanym: dajcie sobie czas. Da się, mi znów trafił się ktoś kto stworzył ze mną właśnie taką miłość. Nie bierzcie byle czego, bo zapewniam was, na najlepsze trzeba poczekać. Jeśli wpędzicie się w pierwszy lepszy związek, aby zapomnieć, to będzie najgorsze wyjście. Czeka was tylko zawód. Ludzie... jak kochać to całym sobą, bez granic, bez limitu, do szaleństwa. Nie mniej.
catchbreathoflife
3492 e1b3
Reposted fromteijakool teijakool viaszpaqus szpaqus

October 30 2017

catchbreathoflife
8354 570a
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl