Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

catchbreathoflife
Reposted fromgruetze gruetze viaDorin11 Dorin11
catchbreathoflife
7740 4f36 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaDorin11 Dorin11

September 15 2017

catchbreathoflife
Reposted fromFlau Flau viaDorin11 Dorin11
catchbreathoflife
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
catchbreathoflife
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastaystrongangie staystrongangie
catchbreathoflife
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
catchbreathoflife
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
catchbreathoflife
8038 dcdb
catchbreathoflife
catchbreathoflife
catchbreathoflife
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover

September 14 2017

catchbreathoflife
8150 c41e 500
Reposted from0 0 viaDorin11 Dorin11
catchbreathoflife
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDorin11 Dorin11

September 13 2017

catchbreathoflife
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viaapatyczna apatyczna
catchbreathoflife
Reposted fromFlau Flau viaapatyczna apatyczna
catchbreathoflife
Ale jak znaleźć kogoś, z kim wytrzymasz, skoro często nie wytrzymujesz nawet sama ze sobą?
— Mons Kallentoft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchbreathoflife
Reposted fromgruetze gruetze viaapatyczna apatyczna
catchbreathoflife
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaapatyczna apatyczna
catchbreathoflife
5862 6b75

September 10 2017

catchbreathoflife
1520 6700 500
Reposted frommakle makle viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl