Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

catchbreathoflife
Twoje ręce bezpieczna kryjówka dla mojej głowy (...) ściągające z krawędzi samotności, przywracające zmysł równowagi.
— Małgorzata Hillar
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viawiks wiks

September 19 2018

catchbreathoflife
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.

September 16 2018

catchbreathoflife
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaelinela elinela
catchbreathoflife
1334 2269 500
Reposted fromspitinyour spitinyour viaelinela elinela
catchbreathoflife
1771 8e0f 500
Reposted fromgosand gosand viaelinela elinela

August 17 2018

catchbreathoflife
5657 ac1f 500
Rupi Kaur - Słońce i jej kwiaty.
Reposted fromnutt nutt viamore-than-a-memory more-than-a-memory
catchbreathoflife
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
catchbreathoflife
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
catchbreathoflife
Stoję w bolesnym szpagacie
Pomiędzy „zostaję”
A zuchwałym raczej – „nigdy więcej”
— Konsorcjum K.C. K, z płyty UniSexBlues
Reposted fromIriss Iriss viaelinela elinela
catchbreathoflife

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viaelinela elinela

August 16 2018

catchbreathoflife
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale. Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber
7781 50db
5278 4148 500
Reposted fromkattrina kattrina viaelinela elinela
catchbreathoflife
8038 e127
Reposted fromblackorchid blackorchid viaelinela elinela
catchbreathoflife
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaelinela elinela
catchbreathoflife
3667 f063
catchbreathoflife
Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted frompanikea panikea viasummerkiss summerkiss
catchbreathoflife
Wydaje mi się, że jestem za dobra, że każdego dnia za bardzo się o niego staram a on przyzwyczaił się do tego tak bardzo, że nie stara się o mnie wcale.
— 23:13
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele viasayanne sayanne
catchbreathoflife
Wszyscy nosimy blizny z przeszłości, kimkolwiek jesteśmy. Nieusuwalne tatuaże wryte w skórę.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchbreathoflife
jak coś naprawić, gdy nie wiesz co jest zepsute?
Reposted fromnutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl