Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

catchbreathoflife
9521 07f5
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viameem meem
catchbreathoflife
catchbreathoflife
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
catchbreathoflife
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viapaasiak paasiak
5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viapaasiak paasiak
catchbreathoflife
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
catchbreathoflife
catchbreathoflife
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viadontforgot dontforgot
catchbreathoflife
Czasami odchodzimy tylko po to,
żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… 
Najgorsze jest rozczarowanie,
kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma.
— Ola Józefina Sokołowska, Poukładaj mi życie
Reposted fromrol rol viadontforgot dontforgot
catchbreathoflife
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadontforgot dontforgot
catchbreathoflife
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
catchbreathoflife

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viadontforgot dontforgot
catchbreathoflife
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viate-quiero te-quiero

May 25 2017

catchbreathoflife
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
catchbreathoflife
to nasza wspólna porażka.  miłość, która się rozpadła, nie zniszczyła się sama. milion myśli o nas... sentyment pomieszany ze smutkiem. zostały tylko zdjęcia, stare smsy i zarchiwizowane rozmowy w komunikatorach.  smutno, że się nie udało. trzeba wierzyć, że tak musiało być.  że nie byliśmy sobie pisani. że żadna ze mnie "ta jedyna", żaden z ciebie przeznaczony. 
wierzyć, że z kimś innym uda nam się zbudować to, czego nie potrafiliśmy razem.  już wiemy, że chęci to za mało. 
— xxx
catchbreathoflife
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife
9084 4cf7
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
catchbreathoflife

May 23 2017

catchbreathoflife
3637 0e46 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl