Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

catchbreathoflife
catchbreathoflife
Bez względu na to, co się stanie, trzymaj głowę wysoko. I na miłość boską, ciesz się każdą chwilą albo przynajmniej postaraj się cieszyć pojedynczymi momentami, nawet bólem, nawet przegraną, jeśli tak ma być.
— Andre Agassi
catchbreathoflife
(...) Chcesz leżeć? Leż. Chcesz nic nie robić? Nie rób. Ale nie narzekaj, że życie jest bez sensu.
Zmniejsz oczekiwania albo zwiększ wysiłki.
— Piotr C.
catchbreathoflife
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromlovvie lovvie viaelinela elinela
catchbreathoflife
7946 7b35
Reposted fromzungud zungud viasowaaa sowaaa

July 18 2018

catchbreathoflife
8967 e4a7 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialenka024 lenka024
catchbreathoflife
catchbreathoflife
4570 55e2
catchbreathoflife
5245 35dc 500
Reposted frompiehus piehus viadusielecc dusielecc
catchbreathoflife
Tak jak ktoś kiedyś powiedział: gdy człowiekowi nie szkoda czasu, to prawie wszystkiego może się dowiedzieć.
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viadusielecc dusielecc
catchbreathoflife
9617 cfa8
Reposted fromdusielecc dusielecc viaweheartit weheartit

May 09 2018

catchbreathoflife
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
catchbreathoflife
7580 4a58
Reposted fromGIFer GIFer viaelinela elinela
catchbreathoflife
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viaelinela elinela
catchbreathoflife
9253 3b23 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaelinela elinela
catchbreathoflife
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
catchbreathoflife
6027 1234
                                 Bonn, Germany
Reposted fromipo ipo viaskraweksiebie skraweksiebie
catchbreathoflife
7608 f6d1
catchbreathoflife
1240 845e
Reposted fromAgape0289 Agape0289 viaSurvivedGirl SurvivedGirl
catchbreathoflife
Kobieta poniża siebie sama, kiedy porównuje się z inną kobietą.
— Sherry Argov - "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromtroubles troubles viawabnicu wabnicu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl