Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2018

catchbreathoflife
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
catchbreathoflife
7580 4a58
Reposted fromGIFer GIFer viaelinela elinela
catchbreathoflife
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viaelinela elinela
catchbreathoflife
9253 3b23 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaelinela elinela
catchbreathoflife
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
catchbreathoflife
6027 1234
                                 Bonn, Germany
Reposted fromipo ipo viaskraweksiebie skraweksiebie
catchbreathoflife
7608 f6d1
catchbreathoflife
1240 845e
Reposted fromAgape0289 Agape0289 viaSurvivedGirl SurvivedGirl
catchbreathoflife
Kobieta poniża siebie sama, kiedy porównuje się z inną kobietą.
— Sherry Argov - "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromtroubles troubles viawabnicu wabnicu
catchbreathoflife
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viawelovekate welovekate

April 25 2018

catchbreathoflife
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viadefinicjamilosci definicjamilosci
catchbreathoflife
Nic nie zastąpi czasu spędzonego razem. Jak inaczej może pojawić się więź?
— Droga dzikiego serca
Reposted fromstaystrongangie staystrongangie
catchbreathoflife
Pudłujesz 100% strzałów, jeśli w ogóle ich nie wykonujesz.
— Wayne Gretzky
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viawiks wiks
catchbreathoflife


very busy

February 19 2018

catchbreathoflife
6475 afa7
Reposted frompiehus piehus viasomebodytolove somebodytolove
catchbreathoflife

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
catchbreathoflife
Reposted fromFlau Flau viasomebodytolove somebodytolove
catchbreathoflife
6675 af3c 500
catchbreathoflife
catchbreathoflife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl