Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

catchbreathoflife
6475 afa7
Reposted frompiehus piehus viasomebodytolove somebodytolove
catchbreathoflife

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
catchbreathoflife
Reposted fromFlau Flau viasomebodytolove somebodytolove
catchbreathoflife
6675 af3c 500
catchbreathoflife
catchbreathoflife
catchbreathoflife
Za wrażliwe mam serce i za wiele wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski - Pamiętnik
Reposted fromniewychowana niewychowana

February 14 2018

catchbreathoflife
8666 19e3
Reposted fromsoulwax soulwax viaSurvivedGirl SurvivedGirl
catchbreathoflife
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
catchbreathoflife
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
catchbreathoflife
catchbreathoflife
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
catchbreathoflife
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
catchbreathoflife
catchbreathoflife
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viatimetobegin timetobegin
catchbreathoflife
0281 f6e1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawiks wiks
catchbreathoflife
The perfect Valentine’s Day.

February 12 2018

catchbreathoflife
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viamore-than-a-memory more-than-a-memory

February 09 2018

catchbreathoflife
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl