Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

7653 d9a7 500
catchbreathoflife
Reposted fromtoft toft viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viaDorin11 Dorin11
1342 6704 500

apt-goals:

berlin
ig source : @ doyoutravel

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaDorin11 Dorin11
9449 19c7 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaDorin11 Dorin11
catchbreathoflife
8942 54e7
Reposted fromteijakool teijakool viaDorin11 Dorin11
catchbreathoflife
Są pewne pytania, których się nie zadaje z obawy przed odpowiedzią.
— Agatha Christie
catchbreathoflife
catchbreathoflife
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
catchbreathoflife
9896 24a1 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
catchbreathoflife
6033 8f09
Reposted fromipo ipo viaDorin11 Dorin11
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
catchbreathoflife
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viate-quiero te-quiero

September 20 2017

catchbreathoflife
5991 df6c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawabnicu wabnicu
catchbreathoflife
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
catchbreathoflife
Bo najgorszym błędem jest odejście od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
catchbreathoflife
Pytam, czy coś złego zrobiłem, że słowem się nie odzywasz, pal licho słowem nawet, mogłabyś się odezwać chociaż cudzysłowem, myślnikiem lub przecinkiem, w najgorszym razie niechby i kropką, ale nie milcz już tak 
— Piotr Adamczyk

September 16 2017

catchbreathoflife
Reposted fromgruetze gruetze viaDorin11 Dorin11
catchbreathoflife
7740 4f36 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaDorin11 Dorin11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl